วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

งานจักสาน ผลผลิตนักเรียนของเรา
งานจักสาน ผลผลิตนักเรียนของเรา ในงานจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2551

ชมรมอีสานสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา


ชมรมอีสานสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท วันที่ 20 มกราคม 2551

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้านโคกกลาง

พระธาตุมหาชัยล้ำค่า ห้าเผ่าไทยหลายหลาก ถิ่นปลาปากเขียวขจี ยึดประเพณีศรีโคตรบูรณ์